zajęcia pozalekcyjne
13 maja 2012
admin

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

 

 

 

 

Zajęcia specjalistyczne:

korekcyjno-kompensacyjne

dydaktyczno-wyrównawcze

logopedyczne

rewalidacyjne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne:

uzupełniające wiadomości  i umiejętności z języka angielskiego

wspomagające ucznia z trudnościami w nauce

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

kl. I-III

kl. IV-VII