MOTYWOWANIE DO NAUKI
3 października 2012
admin

JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO PRACY? –

UCZYĆ PRZY TABLICY INTERAKTYWNEJ

 

Wakacje za nami. Wkrótce zaczną się pierwsze sprawdziany, kartkówki, warto więc pomyśleć o dobrej motywacji uczniów do nauki, zwłaszcza, gdy na dworze wciąż ciepło i słonecznie. Dlatego nauczyciele Koźmińskiej Jedynki wciąż poszukują nowych, interesujących metod nauczania oraz nowatorskich rozwiązań związanych z przekazywaniem informacji. Wiedza zdobyta podczas wielu szkoleń czy konferencji metodycznych jest niezwykle cennym źródłem pomysłów na ciekawe lekcje. Poza tym, nie od dziś wiadomo,  jakie są najważniejsze czynniki efektywności kształcenia. Poza owymi metodami i motywacją nauczyciela liczy się również odpowiednie wyposażenie szkoły, które jest także ważnym argumentem przy wyborze szkoły przez ucznia.

Komputery i Internet mają dziś prawie wszystkie szkoły. Dlatego wyposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne dostępne dla uczniów bez ograniczeń jest bardzo ważnym  czynnikiem i priorytetem w działaniach pracowników szkół.

W roku szkolnym 2011/2012 udało się wyposażyć Szkołę Podstawową Nr 1 w tablicę interaktywną, która znajduje się obecnie w nowej sali językowo – informatycznej. Uczniowie mieli już wielokrotnie możliwość korzystania z tablicy na lekcjach języka angielskiego. Praca z tablicą nie jest trudna, wymaga jedynie wprawy podczas używania elektronicznych długopisów, jednak dzieci bardzo szybko się uczą i nie mają z tym większych problemów.

Umiejętne wykorzystanie interaktywnej tablicy pozytywnie nastawia uczniów do danego tematu, przedmiotu nauczania czy nawet nauczyciela. Praca na lekcjach z tablicą interaktywną to nie tylko oszczędność czasu i wysiłku, ale również przyjemność dla nauczyciela i uczniów. Wzmaga bowiem ich aktywność, wzbudza zaciekawienie i zaangażowane, motywuje do pracy i wysiłku. Poza tym ułatwia pełny, bezpośredni udział w lekcjach wszystkim uczniom, a zajęcia zyskują na atrakcyjności. W dobie komputerów jest to również bardzo istotne.

Dlatego warto korzystać z tablic interaktywnych w szkołach, gdyż niosą one ogromną ilość korzyści zarówno dla ucznia jak i nauczyciela.

Maria Mazurowska