KONKURS RECYTATORSKI
14 listopada 2012
admin
Dnia 12.11.br odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski 
w ramach projektu edukacyjnego „Od ziarenka do bochenka”. 
Wzięło w nim udział 20 uczniów: 9 w kategorii klas II-III 
oraz 11 w kategorii klas IV-VI. Uczniowie prezentując
zróżnicowany repertuar, wykazali się pomysłowością oraz talentem.

Jury w składzie:
p. Małgorzata Lewandowicz
p. Janina Sierszuła
p. Marzena Adamkiewicz
p. Izabela Kaźmierczak
oceniło sposób prezentacji utworu wg następujących kryteriów:
  • stopień opanowania pamięciowego tekstu,
  • poprawne i płynne deklamowanie,
  • zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu,
  • świadomie używanych środków ekspresji w interpretacji tekstu,
  • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

Laureatami wśród uczniów z klas II-III zostali:
I miejsce
Marianna Bączyk – II a
II miejsce
Joanna Młynarska – II b
III miejsce
Mateusz Gorzelanny – III a

Wyniki wśród uczniów klas IV - VI były następujące:
I miejsce
Maria Kryś – V a
II miejsce
Mikołaj Mroczek – IV b
III miejsce
Joanna Bochna – IV b

Laureaci I, II, III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy - podziękowania.