INFORMACJA O TELEWIZJI CYFROWEJ
18 listopada 2012
admin

W związku z pismem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 listopada 2012 r. informujemy, że w okresie od 7 listopada 2012 r. do 23 lipca 2013 r. nastąpi proces wyłączania nadajników naziemnej telewizji analogowej w związku z przejściem na nadawanie w standardzie cyfrowym.