INFORMACJA
17 czerwca 2014
admin

Dzień 20 czerwca 2014 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicową.