ODBLASKI
19 października 2014
admin

„ODBLASKOWA SZKOŁA, ODBLASKOWY UCZEŃ”

W dniu 15 października 2014 r. w naszej szkole odbył się alarm przeciwpożarowy, który stał się także okazją do przypomnienia uczniom o obowiązku noszenia odblasków. Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” nakłada na wszystkich pieszych poruszających się od zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym obowiązek posiadania takiego elementu.

Uczniowie klas I-VI wykazali się dużą wiedzą podczas przeprowadzonego przez pedagoga szkolnego quizu nt. wymogów prawnych i konsekwencji niestosowania się do przepisów dotyczących posiadania odblasków. Nagrodą były słodkie upominki.

Następnie wszyscy uczniowie otrzymali odblaskowe elementy, które obowiązkowo umieścili na plecakach po powrocie do klas.

W ramach akcji odblaskowi.pl została przygotowana również gazetka informacyjna, która znajduje się w korytarzu szkoły.