10 LISTOPADA
5 listopada 2014
admin

Dzień 10 listopada 2014r.

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu nie kursują autobusy szkolne.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową.