PROJEKT
18 kwietnia 2017
admin

Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki – PROGRAM SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2017

Od stycznia 2017 roku realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim Program „Szkolny Klub Sportowy 2017” przy wsparciu Gminy Koźmin Wielkopolski.

Jest on skierowany dla uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele programu:

stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

-poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

-promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

-zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

-stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

-tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

-optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

-promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

-wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

W programie bierze udział 20 dzieci uczestniczących 2 razy w tygodniu w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program – Koźmiński program nauki gry w unihokeja „Unihokej to dla nas fajny sport i dobra zabawa”, którego autorem jest nauczyciel wychowania fizycznego i instruktor unihokeja Jacek Zawodny.

Dzieci zaprezentowały zdobyte umiejętności podczas III Konferencji metodycznej wychowania fizycznego „Unihokej w szkole i klubie – ćwiczenia i zabawy w nauczaniu techniki gry w unihokeja”, która odbyła się w dniu 21 marca w Szkole Podstawowej Nr 1
w Koźminie Wlkp. Jej organizatorami byli: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp.