KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
4 czerwca 2017
admin

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

XIII Miejsko-Gminy Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych

W dniu 22 maja w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego odbył się  XIII Miejsko-Gminy Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych.

Jego celem było rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych oraz poszerzanie wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs składał się z części testowej obejmujący znajomość słownictwa, gramatyki i wiadomości kulturowo – krajoznawczych oraz rozumienie tekstu czytanego.

Wzięli w nim udział uczniowie klas V i VI ze szkół w Borzęcicach, Borzęciczkach, SP Nr 1 oraz SP Nr 3 w Koźminie Wlkp. Z naszej placówki udział brali: Marianna Bączyk, Weronika Zawodna, Nadia Klicińska oraz Eryk Włoszczyński wraz z opiekunem Mileną Gorzelanną. Uczniowie zajęli bardzo wysokie miejsca.

W kategorii klas V:

I miejsce – Zofia Gryska (SP Nr 3)

II miejsce – Weronika Zawodna (SP Nr 1)

III miejsce – Patrycja Kowal  (SP Borzęcice)

W kategorii klas VI:

I miejsce – Marianna Bączyk (SP Nr 1)

II miejsce – Jan Ulka (SP Nr 3)

III miejsce – Eryk Włoszczyński (SP Nr 1)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom.