PODZIĘKOWANIE
30 sierpnia 2017
admin

Drodzy Uczniowie,

Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,

Szanowni Rodzice, Przyjaciele i Darczyńcy

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.

W dniu 31 sierpnia 2017 roku kończę pracę na stanowisku dyrektora szkoły, którą kierowałam  przez  20 lat. Miniony okres był dla mnie szczególnym wyzwaniem, któremu mogłam podołać dzięki wielu osobom, z którymi przyszło mi współpracować.

Szczególne podziękowania kieruję do obecnych jak i byłych nauczycieli naszej szkoły, którzy pod moim kierownictwem, nie szczędząc czasu i sił, starali się sprostać coraz to większym wymaganiom uczniów i  ich rodziców. Nauczycielom z którymi pracowałam przez 20 lat dziękuję za efektywną i owocną współpracę. Dziękuję za zaangażowanie zawodowe, które przyczyniło się do pozytywnego wizerunku naszej szkoły, nie tylko w środowisku lokalnym.

Serdecznie dziękuję pracownikom administracji i obsługi szkoły. Zawsze doceniałam Waszą pracę, bez której nie byłoby czystych i zadbanych sal lekcyjnych, a także pięknego obejścia  naszej szkoły.

Specjalne podziękowanie pragnę złożyć obecnej, a także byłej Pani sekretarce, z którymi przyszło mi pracować. Dzięki Waszej pracy łatwiej było mi uporać się z różnymi sprawami administracyjnymi, z którymi codziennie przychodziło się mierzyć.

Szczególne słowa podziękowania pragnę skierować do wszystkich rodziców, a także członków Rad Rodziców z ich przewodniczącymi na czele: Panią Barbarą Otworowską, Panią Jolantą Piłkowską, Panią Małgorzatą Bielawską, Panią Małgorzatą Olejnik i Panią Anną Stawową. Dziękuję za duże zaangażowanie w życie szkoły, za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobisty udział w funkcjonowaniu naszej placówki.

Dziękuję również wszystkim Przyjaciołom i Darczyńcom, którzy bezinteresownie wspierali moje działania na rzecz poprawy bazy dydaktycznej i lokalowej naszej szkoły. Nieoceniona była również Wasza pomoc przy organizacji różnych uroczystości i imprez szkolnych.

Za długoletnią współpracę dziękuję władzom Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., a także Paniom z Referatu Oświaty, które czuwały nad kwestiami  finansowymi szkoły.

Z całego serca pragnę podziękować również tym wszystkim uczniom oraz absolwentom naszej szkoły, którzy potrafili docenić moje starania i troskę o przyjazne i bezpieczne miejsce, w którym mogli zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Dziękuję za 20 lat współpracy.

Bożena Kulka