Nowy dyrektor szkoły
3 września 2017
admin

 

 

PAN JACEK ZAWODNY DYREKTOREM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. STRAJKU DZIECI KOŹMIŃSKICH 1906/1907

W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM


 

 

Nasz nowy Dyrektor w Koźminie Wielkopolskim mieszka od 2002 roku, jest żonaty i ma 3 córki. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ukończył Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych, jest dyplomowanym menedżerem sportu i oświaty oraz nauczycielem i wykładowcą wychowania fizycznego i turystyki.

 

 

Interesuje się głównie sportem, rekreacją ruchową różnych grup społecznych i turystyką aktywną. Jest również instruktorem nordic walking i unihokeja. Grał w koszykówkę w klubie „Trucht-Elkan” Jarocin, a obecnie uprawia biegi długodystansowe w Grupie „Koźmin Biega”. Na co dzień angażuje się w życie lokalnej społeczności w Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedynka”, stowarzyszeniu „Wspólnie dla Koźmina” i Lions Club Krotoszyn, pomagając potrzebującym. W latach 2014-2017 był Radnym Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.