Rozpoczęcie roku
6 września 2017
admin

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W KOŹMIŃSKIEJ JEDYNCE

4 września 2017 r. polskie szkoły na nowo przyjęły w swe mury  uczniów, nauczycieli i wychowawców. W bieżącym roku szkolnym czeka nas wiele zmian, wprowadzona zostaje bowiem nowa reforma oświaty. W szkołach podstawowych pozostali najstarsi jej uczniowie, którzy będą teraz uczęszczać do klas VII.

W Koźmińskiej Jedynce uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 miała nieco bardziej wymowny charakter, gdyż w nowej roli – dyrektora placówki, powitano Jacka Zawodnego, wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego. Przybyli na uroczystość goście: Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Maciej Bratborski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak pogratulowali nowemu dyrektorowi objęcia stanowiska oraz życzyli sukcesów w pracy. Za trud włożony w kierowanie Jedynką podziękowali także wcześniejszej Dyrektor  – Bożenie Kulce, która przez 20 lat kierowała instytucją i dokonała w tym czasie wielu istotnych dla placówki zmian, dzięki czemu jest teraz ona szkołą na miarę XXI wieku.

W swoim pierwszym przemówieniu dyrektor Jacek Zawodny nakreślił nową wizję szkoły, w której zwrócił uwagę na współpracę z wieloma instytucjami, czego efektem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe inicjatywy i pomysły.

Miejmy nadzieję, że pomimo „polskiej rewolucji edukacyjnej” uda się łagodnie wprowadzić wszelkie zmiany, które przyniosą jak najwięcej dobrego.