MATEMATYKA
21 marca 2018
admin

TECHNIKA ANIMACJI PRAWDA – FAŁSZ

W pracy na lekcjach matematyki warto odchodzić od tradycyjnych zadań i steoretypowych sposobów ich rozwiązania. Sięgnąć należy po takie metody, które wzbudzą aktywność matematyczną ucznia. Uczeń potrzebuje wskazówek, jak organizować własny warsztat pracy, racjonalnie planować czas. Nauczyciel i uczeń są twórczy, posiadają ogromny potencjał, który trzeba “tylko” uruchomić, nie potrzebują gotowych rozwiązań, lecz przykładów, impulsów i zachęt do eksperymentowania i różnego dochodzenia do wiedzy. Za tym przemawia stosowanie różnych metod i technik aktywizujących na lekcjach, w tym techniki animacji PRAWDA – FAŁSZ. Tak było w klasie VIb.