MATEMATYKA
26 marca 2018
Redaktor

MATEMATYCZNO – JĘZYKOWY TYDZIEŃ PRZYGODOWY

DZIEŃ 5 – DZIEŃ GEOMETRYCZNY

Uczniowie klasy IVb z pracami plastycznymi z kół lub prostokątów.