KOMUNIKAT
24 kwietnia 2018
Redaktor

2 i 4 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze (świetlica)