KOMUNIKAT
2 czerwca 2018
Redaktor

Każdy uczeń, który odniesie jakiś sukces (sportowy, plastyczny, naukowy i inny) poza szkołą, możemy zaprezentować na stronie i profilu. Aby tak się stało rodzic lub prawny opiekun powinien wysłać informację (podpisany tekst wraz ze zdjęciami) na adres szkoły: sekretariat_sp1@wp.pl