Program “Dobry Start”
12 czerwca 2018
Redaktor

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten jest realizacją deklaracji Premiera RP Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to również kolejny komponent prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej.

Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

  • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
  • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
  • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
  • w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie „Dobry start” będzie można złożyć elektronicznie już od 1 lipca br. poprzez:

  • stronę MRPiPS: empatia.mrpips.gov.pl.
  • bankowość elektroniczną.

W wersji papierowej wniosek można będzie składać od 1 sierpnia w tych samym miejscach, gdzie wnioski o 500+: w urzędzie miasta lub gminy / ośrodku pomocy społecznej, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć do 30 listopada! Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.