Logopedia
21 września 2018
Redaktor

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie –  wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

(Janusz Korczak)

 

W naszej szkole dzieci objęte są pomocą logopedyczną.

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 

  1. W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci posiadające opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia zajęć logopedycznych w szkole oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego.
  2. Po zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia logopedyczne wymagana jest  decyzja rodziców. Uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe i to rodzice decydują o tym, by ich dziecko brało w nich udział. W zależności od decyzji podpisują stosowną zgodę lub rezygnację z zajęć.
  3. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo jeśli zaistnieje taka potrzeba.
  4. Dziecko przynosi na zajęcia zeszyt (może służyć do przekazywania informacji zarówno od logopedy do rodziców, jak również od rodziców do logopedy) oraz przybory szkolne (klej, ołówek, kredki itp).
  5. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych.
  6. Zadaniem logopedy jest przekazywanie rodzicom lub wychowawcy informacji o nieobecności dzieci na zajęciach logopedycznych trwających powyżej miesiąca.
  7. Rodzice mogą zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach w formie pisemnej, które można przekazać wychowawcy lub bezpośrednio do logopedy.
  8. Rodzice mają możliwość kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji na temat postępów w terapii.
  9. W terapii logopedycznej bardzo ważna jest współpraca logopedy z rodzicami oraz systematyczne wykonywanie ćwiczeń, również w domu.
  10. Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania prawidłowej wymowy zaburzonych głosek.

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne zdania pod względem gramatycznym i logicznym.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Wczesne wykrycie zaburzenia mowy zwiększa szansę na powodzenie terapii logopedycznej.

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

                                                                                              Magdalena Dubisz