Konkurs Literackiej Twórczości
16 listopada 2018
Redaktor

Konkurs jest skierowany do  wszystkich uczniów klas I-VIII, którzy chcą podzielić się swoją twórczością poetycką i prozatorską. Tematyka prac konkursowych jest dowolna.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności literackich u dzieci i młodzieży
 • Popularyzacja wiedzy o poezji i prozie.
 • Popularyzacja czytelnictwa.
 • Rozbudzanie zainteresowań literackich i pisarskich.
 • Rozwijanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej.
 • Rozwijanie fantazji i wyobraźni.

Kryteria oceny prac:
1. Wartość merytoryczna.
3. Poziom literacki pracy.
3. Samodzielność i oryginalność.
4. Ogólna estetyka książki.
5. Pomysłowość szaty graficznej.

 Regulamin konkursu:

 1. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
 2. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej lub u nauczycieli polonistów do dnia 20 grudnia 2018 r.
 3. Prace oceniane będą w kategoriach:

poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VIII ,

proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VIII

 1. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy uczeń-autor proszony jest o napisanie kilku wierszy. Prosimy o podpisanie każdej strony z wierszami.
 2. Opowiadania lub utwory dramatyczne powinny zawierać do max 10 stron maszynopisu. Prace należy podpisać i spiąć w całość opowiadania. Utwór należy zapisać na płycie CD
  i dołączyć do składanej pracy.
 1. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię
  i nazwisko ucznia-autora oraz klasa.
 2. Wszystkie interesujące literacko wiersze i opowiadania uczniów będą opubli­kowane na stronie internetowej szkoły i zgłoszone do XXXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.
 3. Teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
 4. Rozstrzygnięcie szkolnego etapu nastąpi do dnia 8 stycznia 2019 r. przez specjalnie powołane jury.