MATEMATYCZNE STACJE BADAWCZE
6 grudnia 2018
Redaktor

Matematyczne Stacje Badawcze (MSB) to aktywna metoda pracy pozwalająca rozwijać zainteresowania i zdolności matematyczne poprzez działania w parach i małych grupach. Praca oparta na MSB pozwala uczniom na samodzielne odkrywanie i konstruowanie wiedzy poprzez stawianie pytań i hipotez, dyskutowanie, dostrzeganie problemów i poszukiwanie różnych sposobów na ich rozwiązanie. W taki sposób pracowali dzisiaj uczniowie klas VIII. BRAWA DLA NICH!