Konferencja dla klas ósmych
12 grudnia 2018
Redaktor

Konferencja „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie krotoszyńskim
a lokalny rynek pracy w gminie Koźmin Wielkopolski”

 

             W dniu 11 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 odbyła się konferencja pod nazwą  „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie krotoszyńskim a lokalny rynek pracy w gminie Koźmin Wielkopolski”.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Szkoły mgr Jacek Zawodny, który podkreślił istotne znaczenie szkolnictwa zawodowego. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dotyczącego „Znaczenia doradztwa zawodowego przy wyborze kierunku kształcenia przez uczniów w perspektywie dalszej kariery zawodowej”, którą przedstawiła Beata Kuzia Doradca  zawodowy w SP Nr 1, a także zapoznali się prelekcją na temat „Lokalnego rynku pracy oraz rynku edukacyjnego w powiecie krotoszyńskim, który zaprezentowała Małgorzata Grzempowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Poza tym zaproszeni goście i uczniowie mieli okazję zapoznać się także z ofertą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Dyrektorzy i przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Kierownik Referatu Oświaty w Koźminie Wlkp., przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, pracodawcy lokalnych firm oraz najważniejsi uczestnicy tej konferencji czyli uczniowie klas VIII wraz z wychowawcami. Na koniec zaproszeni goście zabrali udział w dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego oraz lokalnego rynku pracy. Dziękujemy bardzo wszystkim za przybycie i udział w konferencji, co oznacza, że wszyscy rozumiemy istotę zagadnienia.

Tekst: Beata Kuzia, fot. Maria Mazurowska