MĄDRZY CYFROWI
4 stycznia 2019
Redaktor

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów – nastolatków w zakresie kształtowania wartości moralnych i odpowiedzialnych postaw społecznych, połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych czyli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Projekt realizowany jest przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

 

W terminie od 14-18 stycznia br. w naszej szkole odbędą się warsztaty programu Mądrzy Cyfrowi, dla uczniów z klas VI. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: p. Elżbietę Wojtkowiak, p. Monikę Raś, p. Paulinę Janicką, p. Izabelę Weichbrodt, p. Hannę Szymurę.

Każdy dzień poświęcony będzie na osiągnięcie konkretnego celu w procesie tworzenia koncepcji zmiany społecznej. Uczestnicy będą mieli okazję pogłębiać swoją wrażliwość podczas dyskusji i ćwiczeń związanych z wartościami moralnymi. Będą także korzystać z narzędzi cyfrowych wspierających pracę nad opracowaniem wybranej przez siebie zmiany społecznej.

Pierwszy dzień poświęcony będzie na zaznajomienie uczniów z programem: wyjaśnienie jego celu, wprowadzenie do wartości – szacunek i mądrość, utworzenie zespołów (grup po 5-uczestników) oraz wybranie przez każdy zespół wyzwania czy zakresu zmiany, nad którym będzie pracować w trakcie warsztatów.

W drugim  dniu zajmiemy się definiowaniem odbiorców pomysłu, spróbujemy zrozumieć ich potrzeby i marzenia oraz będziemy rozmawiać czym jest empatia.

Trzeci dzień będzie dniem tworzenia pomysłów na rozwiązania, które uwzględniają wiedzę o odbiorcach i realizują wyzwanie. Będziemy wówczas rozmawiać o kolejnych wartościach: odpowiedzialność i wolność.

Czwarty dzień pozwoli zwizualizować pomysł i dowiedzieć się, co myślą o nim inni, otrzymać informację zwrotną, która daje szansę na ulepszenie koncepcji zmiany. Wsparciem będzie rozmowa na temat kolejnej wartości jaką jest odwaga.

Piąty dzień to tworzenie cyfrowej historii całej koncepcji, dzięki której będzie można przedstawić ją światu. Przy okazji będziemy wymieniać poglądy  w oparciu o dyskusję o uczciwości. Będzie to także dzień podsumowania warsztatów i omówienia planu na kolejne działania.