Program Ministerstwa Sportu i Turystyki w „Jedynce”
1 lutego 2019
Redaktor

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki w „Jedynce”

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu pozyskania dodatkowych godzin na sportowe zajęcia pozalekcyjne. Ministerstwo przyznało środki na prowadzenie zajęć dla dzieci i roku 2019 w szkole prowadzone będą:

  • piłka ręczna, zajęcia ogólnorozwojowe (Pani Ewa Gostek),
  • piłka nożna, zajęcia ogólnorozwojowe (Pan Adam Włodarczyk),
  • szachy oraz gry i zabawy ruchowe (Pan Marek Kukfisz).

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.