Kody QR w kl. VI
28 lutego 2019
Redaktor

W klasach VIa i VIb uczniowie doskonalili umiejętność obliczeń procentowych z wykorzystaniem kodów QR.