KOLONIE LĄDEK ZDRÓJ
29 maja 2019
Redaktor

KOLONIE LĄDEK ZDRÓJ 08-14.07.2019

Spotkanie organizacyjne dla dzieci jadących na kolonie do Lądka Zdroju odbędzie się dn. 03 czerwca 2019 r. o godz. 10.35 w sali gimnastycznej.

Wpłaty na kolonie i półkolonie proszę dokonać najpóźniej do 05.06.2019 w sekretariacie szkoły.