Szkolny Konkurs Recytatorski
30 maja 2019
Redaktor

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Księdza Jana Twardowskiego

W dniu 27 maja br. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Księdza Jana Twardowskiego. W szkolnych eliminacjach udział wzięło dwanaścioro uczniów z klas czwartych i piątych. Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja twórczości księdza Jana Twardowskiego, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich, a także dostarczanie uczniom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów poetyckich.

Każdy z uczestników konkursu deklamował wybrany wiersz ks. Jana Twardowskiego. Komisja w składzie: Hanna Głuszek, Magdalena Dubisz, Izabela Kaźmierczak, Monika Raś oceniała występy młodych recytatorów, przyznając punkty za znajomość tekstu, staranną dykcję, interpretację, właściwe tempo mówienia oraz za ogólny wyraz artystyczny.

Jury po krótkiej debacie wyłoniło zwycięzców:

I miejsce –   Maria Kwaśnik, klasa IV a,

II miejsce – Dominika Zawodna, klasa V a,

III miejsce – Anna Podlarz, klasa Va.

Wyróżnienie jury przyznało Natalii Mazurowskiej z klasy V b.

Zwyciężczynie otrzymały dyplomy laureatów oraz tomik poezji ks. Jana Twardowskiego.

Serdecznie gratulujemy!!!