Realizowane programy i projekty w latach 2018-2019
10 czerwca 2019
Redaktor

Realizowane programy i projekty w latach 2018-2019

Rok szkolny dobiega końca i tym samym warto wspomnieć, o programach i projektach, dzięki, którym udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe. Przyczyniły się one do wzbogacenia infrastruktury szkoły. Wśród projektów i programów znalazły się również takie, których głównym celem jest edukacja uczniów.

 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – szkoła pozyskała 15 tys. złotych z Ministerstwa Edukacji Narodowej (w tym 3.000 zł z budżetu gminy), co pozwoliło zakupić ok. 1.000 woluminów do biblioteki szkolnej.
 • „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020” – projekt w trakcie realizacji; szkoła otrzymała głośnik multimedialny i kamerkę wideo oraz program do video konferencji. Otrzyma również 25 tabletów, laptop
  i zestawy edukacyjne do prowadzenia zajęć z uczniami (w zależności
  od podprojektu będą to aparaty cyfrowe, tablety graficzne, maty oraz roboty do kodowania i programowania.
 • Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) program rządowy – szkoła przystąpiła do bezpiecznego i szybkiego internetu.
 • Projekt E-twinning „Teen talk” – szkoła wzięły udział w projekcie realizowanym za pomocą „eTwinning”, czyli platformy promującej współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Projekt jest realizowany w celu rozwijania umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim u nastolatków (14-17 lat).
 • „Przetestuj Rynek Pracy” – projekt unijny realizowany przy współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym celem projektu było ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom Instytutu Psychologii poprzez wyposażenie ich w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy i uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach o umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe.
 • „Aktywna tablica” – program rządowy. Zostały zamontowane dwa nowoczesne 65 calowe monitory multimedialne w pracowni komputerowej i fizyczno-chemicznej, które pozyskano z programu rządowego „Aktywna tablica” (17.500 zł w tym 3.500 zł wkład własny
  z budżetu gminy). Program został wsparty przez Radę Rodziców.
 • Program oświatowej subwencji ogólnej MEN – Dofinansowano wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (10.000 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni fizyczno-chemicznej. Program został wsparty przez Radę Rodziców.
 • „Mądrzy cyfrowi” – ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej. Projekt powstał przy realizacji Fundacji “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, przy wsparciu Google.org. W bezpiecznym poruszaniu się i odnajdywaniu właściwych dróg w świecie nowych technologii, potrzebne są wszystkim pewne drogowskazy czyli wartości, którymi należy się kierować.
 • „100 lekcji o Atomie” – projekt  Ministerstwa Energii. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli  w zajęciach, w  ramach których poznali wady i zalety znanych technologii wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni jądrowych.
 • „Szkolny Klub Sportowy 2019” – program Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ministerstwo przyznało środki na prowadzenie zajęć dla dzieci piłka nożna, zajęcia ogólnorozwojowe oraz szachy oraz gry i zabawy ruchowe. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
 • Projekt Bezpieczna Jedynka – w szkole na schodach umieszczono zasady bezpieczeństwa, a w łączniku znajdują się numery alarmowe, aby dzieciom łatwiej było jej zapamiętać i zadzwonić po pomoc, kiedy będą jej potrzebować. Powstał też Klub Młodego Ratownika. Dzieci uczestniczą w cyklicznych zajęciach, które prowadzą druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim. Ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Dziękuję nauczycielom, rodzicom i darczyńcom dzięki, którym udało się realizować projekty i program umożliwiające rozwój szkoły.

 

mgr Jacek Zawodny

Dyrektor szkoły