Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klas VII – VIII
24 czerwca 2019
Redaktor

„Nic dwa razy się nie zdarza…”

Pod takim hasłem odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klas VII i VIII. Po dwudziestu latach świadectwa ukończenia szkoły podstawowej znowu mogli otrzymać ósmoklasiści. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie. Absolwenci szkoły podstawowej otrzymali wiele nagród i wyróżnień: wpis do „Złotej Księgi”, nagrody książkowe, nagrody specjalne, za sprawdzian kompetencji, nagroda dla najlepszego sportowca szkoły. Wszyscy uczniowie klas VIII otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali Listy gratulacyjne. Podniosłość chwili podkreśliło uroczyste ślubowanie uczniów. W części artystycznej uczniowie pożegnali szkołę wierszem, tańcem i piosenką. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.