Podziękowanie
21 października 2019
Redaktor
Składamy podziękowania
Państwu Magdalenie i Pawłowi Łyskawa
za ofiarowanie papieru i materiałów papierniczych dla dzieci ze świetlicy.
Dziękujemy serdecznie