Podziękowanie
21 października 2019
Redaktor
Serdecznie dziękujemy
Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska”
za otrzymane chleby dla dzieci ze świetlicy w ramach akcji:
“Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2019”