III Strażackie pogotowie św. Mikołaja
9 grudnia 2019
Redaktor

III Strażackie pogotowie św. Mikołaja

Szkoła angażuje się w pomoc osobom starszym i samotnym w trudnej sytuacji materialnej

z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski stąd bierzemy udział w akcji.

Do 18.12 grudnia szkoła zbiera żywność długoterminową, słodycze, konserwy, środki czystości i koce.

Produkty można dostarczyć do świetlicy szkolnej.

Koordynator: pani Dorota Bielawna