Harcerskie zajęcia ekologiczne
20 grudnia 2019
Redaktor

Harcerskie zajęcia ekologiczne – spotkanie z harcerzami

W dniu 19 grudnia 2019 r. odbyły się HARCERSKIE ZAJĘCIA EKOLOGICZNE. W spotkaniu brały udział dzieci z klas I – III. Zajęcia przeprowadzili harcerze z Hufca ZHP Koźmin Wlkp. Celem zajęć było uświadomienie i zaznajomienie dzieci z zagrożeniami wynikającymi z nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych przez człowieka. Zajęcia odbywały się w sześciu punktach – stacjach. Część z punktów miała formę zadań kreatywno-konstrukcyjnych, część formę zabawy, a jedna formę prezentacji.

B. Chojnicka