Komunikat – Otwarte Drzwi
11 marca 2020
Redaktor

Ważne – Otwarte Drzwi,  Rekrutacja

Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania COVID-19 zawieszone zostały wszystkie imprezy organizowane na terenie szkoły w tym również planowane „Otwarte Drzwi” w dniu 12 marca br.

Karty zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej można pobrać ze strony internetowej (www.sp1.kozminwlkp.pl) lub osobiście w sekretariacie szkoły (7:30- 15:30).

Wszelkie informacje można uzyskać również telefonicznie 62-721 68 54.

 Uwaga !

Dyrektor szkoły wprowadza możliwość pobrania kart zgłoszenia w dniu 12 marca 2020 r. w sekretariacie szkoły do godz. 17:00