Zarządzenie
11 marca 2020
Redaktor

Zarządzenie Nr 15/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim z dnia 11 marca 2020r. (godz. 8.40)w sprawie przeciwdziałania COVID-19 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) oraz w związku z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirus, a także zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, informuję co następuje: 1) zwieszam wszystkie imprezy organizowane na terenie szkoły, 2) zawieszam wszystkie wyjazdy krajowe i zagraniczne dla uczniów i pracowników szkoły, 3) zawieszam wszystkie wyjścia ze szkoły w większe skupiska osób, 4) zawieszam przyjmowanie zorganizowanych grup przez szkołę, 5) ograniczam wejścia osób trzecich na teren szkoły. Zarządzenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Uzasadnienie Wykonując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom (art. 68 ust. 1 pkt. 6 i ust. 5 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe – Dz. U. 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 przedmiotowe zarządzenie ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia.

Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Dyrektor szkoły

Jacek Zawodny