Próbny egzamin ósmoklasisty
27 marca 2020
Redaktor

Szanowni Rodzice ósmoklasistów!

W bieżącym roku szkolnym zaplanowane przez zespół ds. egzaminu ósmoklasisty próbne egzaminy zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem (w listopadzie i marcu). Opracowane wnioski i rekomendacje na bieżąco były i są wdrażane do pracy podczas zajęć.

Z uwagi na trudną sytuację nie chcemy obciążać naszych ósmoklasistów kolejnym stresem i nie przeprowadzimy egzaminu próbnego w sposób rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie chcemy również Państwa, Rodziców, obciążać koniecznością drukowania materiałów lub w przypadku braku drukarki, narażać Państwa na niepotrzebne ryzyko związane z odbiorem testów w sekretariacie szkoły.

W zamian za to wspólnie z uczniami rozwiążemy i omówimy wszystkie zagadnienia testowe.

Z poważaniem

Zespół ds. egzaminu ósmoklasisty