ŚWIATOWY DZIEŃ SZTUKI
15 kwietnia 2020
Redaktor

15 KWIETNIAŚWIATOWY DZIEŃ SZTUKI

Światowy Dzień Sztuki upamiętnia dzień urodzin wielkiego artysty Leonardo da Vinci. Święto zostało ustanowione przez IAA (International Associtation of Art) w 2011 roku. Celem obchodów jest promowanie sztuki i zwiększanie świadomości społeczeństwa międzynarodowego wobec dziedzin kultury oraz sztuki.

Sztuka jest piękniejszą stroną ludzkości i stanowi fundament człowieczeństwa. Według definicji W. Tatarkiewicza, sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, pod warunkiem, że efekt tworzenia jest zdolny zachwycać, wzruszać lub wstrząsać. Sztuka dotyka najintymniejszej sfery człowieka, jego emocji i jest wyrazem wizji świata twórcy.

Od wieków sztuka była różnie pojmowana, panowały zmienne kanony piękna, które wyznaczały dalszą drogę rozwoju tej dziedziny. Dziś nie jest ona zamknięta w muzeach i galeriach, a najważniejsze jest dostępna dla wszystkich, a nie dla wybranej grupy społecznej. Sztuka wychodzi na ulicę, kształtuje codzienność i coraz częściej widoczna jest w miejscach, gdzie panuje szara lub smutna rzeczywistość. Należy wspomnieć o muralach, które należą do dekoracyjnego malarstwa ściennego oraz do wielkoformatowej grafiki na ścianach budynku. Najpiękniejsze murale znajdują się we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie lub w Białymstoku. Dzieło artystyczne łączy się z codziennością, nadając nową jakość zwykłym przedmiotom.

Innym przykładem sztuki ulicznej są przedstawienia teatralne poza murami teatrów. Bezpośredni kontakt z widzem i sztuką nadaje wiele nowych znaczeń w pojmowaniu kultury. Corocznie, w czerwcu obchodzony jest Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicy w Warszawie. W tym dniu, teatr, warsztaty, wystawy i instalacje artystyczne wychodzą na ulicę stolicy. Wydarzenia mają charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób. Sztuka powinna stale gościć w jak najszerszych kręgach społecznych, bo „świat bez sztuki, naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość” (Jan Paweł II).

 

Źródło: bimkal.pl