List Dyrektora szkoły z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
31 sierpnia 2020
Redaktor

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy

Po wakacyjnych upałach znów czas wrócić do szkoły. Mam nadzieję, że zabraliście ze sobą dobry humor, który pozwoli Wam przejść z beztroskich wakacyjnych chwil
do czasu pełnego wyzwań i nowych obowiązków. Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021, jak co roku 01 września. Jednak będzie to inny rok. Cały czas pewnie zastanawiacie się jak będzie wyglądał Wasz powrót do szkoły po zdalnej edukacji i wakacjach. Informuję, że wdrożyliśmy wszystkie wytyczne MEN, GIS i MZ. Najważniejsze zmiany to:

  • Na terenie przestrzeni publicznej szkoły (na korytarzach, w łącznikach i boisku podczas przerw) obowiązuje noszenie maseczek przez uczniów i wszystkich pracowników szkoły oraz inne osoby.
  • Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym.
  • Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły.
  • W szkole będzie ograniczone przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Szczegóły zostaną podane uczniom przez wychowawców klas.

Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

 

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-20202021

 

Nauczycielom i Pracownikom życzę, aby sprostali wymaganiom i oczekiwaniom, jakie przed nimi są stawiane, Rodzicom, aby konstruktywnie współpracowali ze szkołą dla dobra swoich dzieci. Natomiast Wam Dzieci życzę, abyście w „Jedynce” „rozwinęły skrzydła”. Jak powiedział Ludwik Pasteur „Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”

 

Życzę Wam dużo zdrowia i spokoju w całym nowym roku szkolnym.

 

Dyrektor szkoły

Jacek Zawodny