LIST DYREKTORA
1 października 2020
Redaktor

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice i Pracownicy,

Mimo wdrożonych wytycznych MEN, GIS i MZ oraz procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii nie udało się ustrzec pracowników i uczniów przed wirusem. Zdaję sobie też sprawę, że są osoby niezadowolone z obecnej sytuacji, czego daliście Państwo dowód na profilu szkoły. Nie zgadzam się z wieloma z nich, ale je czytam i analizuję. Różnica między naszymi wpisami jest taka, że za moje komunikaty odpowiadam prawnie.

Fakty:

– 17.09.br. – na spotkaniu Rady Rodziców przedstawiłem sytuację od marca do sierpnia oraz funkcjonowanie szkoły w nowym roku szkolnym 2020/2021, gdzie uwzględniono wiele ważnych wydarzeń dotyczących placówki, w tym obchody 150-lecia szkoły w zmienionej formule, ograniczone i dostosowane do obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz przygotowanie szkoły na ewentualny kolejny etap edukacji zdalnej lub hybrydowej,

– 29.09.br. – komunikat dotyczący sytuacji epidemiologicznej szkoły, z którego wynikało, że nie ma bezpośredniego zagrożenia koronawirusem,

– 30.09.br. – informacja o potwierdzonych przypadkach koronawirusa w szkole, które dyrektor otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krotoszynie oraz bezpośrednio od rodziców dzieci,

– 30.09.br. – decyzja o przejściu na zdalną edukację klas IV-VIII, a klas I-III na edukację stacjonarną od 01-05.10.br. po decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie,

– 01.10.br. – przejście szkoły na Wariant B, czyli mieszaną formę kształcenia (hybrydowa) po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, czyli Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W żadnej sytuacji nie opuściłem szkoły, uczniów, pracowników i rodziców. Nie zamierzam się chować ani uciekać przed problemami, a je rozwiązywać. W obecnej sytuacji deklaruję, że nadal na bieżąco będę Państwa informował, jak robiłem to w trakcie wiosennej epidemii. Nam wszystkich powinno zależeć, aby sobie z tym poradzić. Wielu z Państwa nie toleruje przemocy i hejtu w sieci, a dało negatywny przykład swoim dzieciom, które też to czytają.

Bardzo dziękuję za wszelką pomoc i zrozumienie, w chwili kiedy nikt z nas nie ma wpływu na obecną sytuację.

Życzę Wam dużo zdrowia i spokoju.

Dyrektor szkoły

Jacek Zawodny