KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
5 października 2020
Redaktor

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w dn. 05.10.br., że nie ma przeciwwskazań do nauki stacjonarnej. Informujemy, że od wtorku 06.10.br. szkoła wznawia edukację stacjonarną w kl. IV-VIII. Obecnie nikt z pracowników przebywający w pracy nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

W związku z koniecznością pilnego podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19, pracownicy Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie Wielkopolski, w ramach wsparcia udzielonego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim prowadzonego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, dokonali dezynfekcji i ozonowania budynków szkoły i jej otoczenia.

Informacja dla uczniów dojeżdżających

W związku z wymogami obowiązującymi w transporcie publicznym w czerwonej strefie, proszę zwrócić uwagę na zmiany i nowy podział dowozów.

Przywóz

Kaniew – Czarny Sad (2 autobusy)

Odwóz:

1) 12:30 – Kaniew – Psie Pole – Dębiogóra

2) 12:40 – Czarny Sad – Lipowiec – Tatary

Pozostałe przywozy i odwozy – bez zmian

Przypominamy o noszeniu maseczek i dystansie społecznym oraz zachowaniu ostrożności.

Życzę dużo zdrowia i spokoju.

Dyrektor szkoły
Jacek Zawodny