Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20 listopada 2020
Redaktor

Autor plakatu: Joanna Rymczuk

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał: „Nie ma dzieci – są ludzie” oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek”. Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto lat, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia respektowanie praw od wypełniania przez dzieci obowiązków. Wciąż pokutuje przekonanie, że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa człowieka im w pełnie nie przynależą. Jest wprost przeciwnie!

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin,
a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 26 lat temu Konwencji
o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

Prezentacja: https://view.genial.ly/5fb6d59946fc9b0d210ed11c/presentation-dzien-praw-dziecka?fbclid=IwAR3ca-dUuoyqFMuxiNOKPVXFFWOK0EjkNsaGC6dmYVQUgq0Wp1C7UC68xbg