CZYTAM Z KLASĄ
23 listopada 2020
Redaktor

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki edycja II – międzynarodowy projekt edukacyjny dla klas I-III

Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/2021 realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III: CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki. Zajęcia do poszczególnych modułów projektu, będą realizowane w świetlicy szkolnej, z grupą 12 uczniów z klas młodszych. Każde spotkanie będzie oparte o zmianę sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

CELE PROJEKTU:

  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • rozbudzanie wśród uczniów ciekawości literackiej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem,
  • ćwiczenie aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski

i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Projekt składa się z trzech modułów: jesienny, zimowy i wiosenny. Czas trwania: od września 2020r. do czerwca 2021r. Po zrealizowaniu wszystkich zadań, grupa świetlicowa otrzyma certyfikat oraz dyplomy dla każdego ucznia, biorącego udział w projekcie.

Poniżej zamieszamy link do filmu przedstawiającego pracę uczniów podczas realizacji zadań projektowych z pierwszego modułu.

https://www.canva.com/design/DAEOJ2Fi4KI/9CmoYlkx8U2C40UIfyLnnA/watch?utm_content=DAEOJ2Fi4KI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

Realizacja projektu: Monika Raś, Agnieszka Maryniak

Tekst i prezentacja: Monika Raś