REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
22 lutego 2021
Redaktor

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH – KOMUNIKAT DYREKTORA

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – prawo oświatowe (DZ.U. z 2017 r. poz. 59) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim: Nr XXIX/202/2017 i Nr XXIX/203/2017 z dn. 27 marca 2017 r. i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski: Nr 7.2021r. z dn. 26 stycznia 2021r. zarządza się, co następuje:

W dniu 3 lutego 2021 r. została powołana Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim na rok szkolny 2021/2022.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie rekrutacja.png
rekrutacja

DO OBWODU SZKOŁY NALEŻĄ NASTĘPUJĄCE ULICE MIASTA
I WSIE GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI:

1. ULICE:

Benedykta z Koźmina,  Józefa Chełkowskiego, Farna, Floriańska, Glinki, Grębowska, Tomasza Gryszczyńskiego, Jana Kilińskiego, Konstytucji 3 Maja, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krotoszyńska, Krótka, Józefa Modlibowskiego,  Murna, Nowy Rynek, Władysława Odonica,  Plac NS  NMP, Plebanka, Pleszewska, Podgórna,  Polna, Pomnikowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich,  Przyjemskich, Stary Rynek, Stanisława Staszica, Stawowa, Telesfora Synoradzkiego, Szkolna, Targowa, dh Mariana Tomaszewskiego, Wałowa, Św. Wawrzyńca, Wąska, Wiatraczna, Wierzbowa, Leopolda Wiatrolika, Wodna,  Z. Wł. Wyszyńskich, Zapłocie, Zielony Rynek.

2. WSIE:

Cegielnia, Czarny Sad, Dębiogóra, Kaniew, Klatka, Lipowiec, Mogiłka, Orla, Psie Pole, Staniew (bez odbudowania), Tatary.

PLIKI DO POBRANIA:

  1. KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_DO_KLASY_1
  2. OŚWIADCZENIE_WOLI
  3. OŚWIADCZENIE_O_MIEJSCU_ZAMIESZKANIA
  4. OŚWIADCZENIE_O_ZATRUDNIENIU_RODZICÓW
  5. OŚWIADCZENIE_O_WIELODZIETNOŚCI
  6. WNIOSEK_NOWY_KLASA_1 SPOZA_OBWODU

Dyrektor szkoły

mgr Jacek Zawodny