OGÓLNOPOLSKA AKCJA CZYTELNICZA „CZYTAMY Z SERCEM”
28 września 2021
Redaktor

29 września przypada Światowy Dzień Serca i Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Został on ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data ta odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Główne cele akcji to promocja wśród uczniów literatury i czytelnictwa. Nasza szkoła przyłączy się do Ogólnopolskiej Akcji czytelniczej „Czytamy z sercem”. W tym dniu stawiamy również na poszerzanie wiedzy na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób
i symbolik, rozwijanie w uczestnikach akcji wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych oraz propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Wśród celów szczegółowych akcji warto wymienić:
Na poziomie wiadomości:
– poznanie czynników korzystnie wpływających na pracę układu krążenia,
– wyjaśnianie znaczenia prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej dla zdrowia,
– poznanie budowy i roli serca.

Na poziomie umiejętności:
– uważne słuchanie tekstów czytanych,
– płynne czytanie tekstów literackich oraz popularnonaukowych,
– rozpoznawanie czynników powodujących choroby serca,
– wymienianie pozytywnych aspektów aktywności fizycznej.

Na poziomie postaw:
– wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie,
– prawidłowe funkcjonowanie w grupie, współdziałanie w zespole,
– rozwijanie wrażliwości na cierpienie innych, konieczności niesienia pomocy osobom chorym.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym książek podejmujących tematykę budowy, funkcjonowania i chorób serca.

Bibliografia