Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
14 grudnia 2021
Redaktor

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów. Projekt swoim działaniem objął 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI).

Podprojekt edukacyjny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, to wyprawa w cyberprzestrzeń, która ma pomóc uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności informatycznych oraz wyłonić spośród nich talenty i liderów. Głównym celem ULI jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Tematykę zajęć oraz narzędzia do ich realizacji dobierają opiekunowie dostosowując do możliwości uczniów. Tematyka ta obejmuje m.in.: bezpieczeństwo w sieci, programowanie, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie,  opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata oraz opracowanie materiałów stanowiących efekt finalny projektu.

Projekt ma na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację przykładów dobrej praktyki jak również pokazanie związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania z wszystkimi dziedzinami życia.

Wśród celów podprojektu można wymienić:

  • Kształcenie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji informatycznych
  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości wykorzystywania współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)
  • Dostarczanie inspiracji i nabywanie umiejętności kreatywnego podejścia do rozwiązywania sytuacji problemowych z wykorzystaniem TIK
  • Kreowanie postaw samodzielności i krytycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Upowszechnienie i popularyzacja przykładów dobrej praktyki wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Nabycie umiejętności pracy w grupie
  • Nabycie umiejętności prezentacji i publikacji wyników pracy.

Uczniowie w ramach zajęć projektowych mieli okazję poznać usługę OneDrive. Możliwości wynikające z korzystania z chmury obliczeniowej, takie jak przechowywanie plików, dostęp do danych z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego, zapraszanie innego użytkownika do korzystania z danych (m. in. udostępnianie plików, współdzielenie folderu, udostępnianie linków do wybranego folderu) będą wykorzystywać w czasie realizacji projektu, m. in do gromadzenia i publikacji wyników pracy. Pracując w „chmurze” nabywają umiejętności pracy grupowej.

Kształcąc umiejętności informatyczne, poznali program do projektowania graficznego Canva. Jest to swego rodzaju platforma, program online, który po darmowej rejestracji pozwala na tworzenie różnego rodzaju grafik do mediów społecznościowych (Instagram, Facebook, Pinterest itp.), zaproszeń, kartek, CV, planerów, prezentacji biznesowych, witryn internetowych, loga, wizytówek, ebooków, plakatów, infografik, itp.

Program ten uczniowie wykorzystali do stworzenia kartek z życzeniami świątecznymi.