Podlaskie Dni Matematyki 2021 – online
22 grudnia 2021
Redaktor

W dniach 11-15.12.2021 odbyły się Podlaskie Dni Matematyki, drugi raz w formule zdalnej, 13. edycja od początku. Współorganizatorami wydarzenia byli: Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Centrum Popularyzacji Matematyki Signum oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Nasi uczniowie wysłuchali wykładów „Matematycy wokół nas”, „Matematyczne inspiracje w szaradziarstwie”, „Zobaczyć to, co widać, czyli o matematyce w zasięgu ręki” oraz uczestniczyli w warsztatach „Z matematyką do świąt”. Dziękujemy osobom prowadzącym za wspaniałe prelekcje.