Solidarni z Ukrainą
2 marca 2022
Redaktor

Cała społeczność szkolna wyraża swoją solidarność z Narodem Ukraińskim.
To w ich stronę kierujemy dzisiaj nasze serca, przyjaźń i wsparcie!