Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023
23 marca 2022
Redaktor

Oświadczenie woli rodzica/prawnego opiekuna

Drodzy Rodzice!

 W dniach od 22 do 25 marca 2022 r. należy złożyć w szkole oświadczenie woli
przyjęcia dziecka do naszej szkoły.

Możecie Państwo pobrać oświadczenie ze strony szkoły TUTAJ i po wypełnieniu oraz  zapakowaniu do koperty wrzucić do skrzynki znajdującej się przed wejściem do budynku szkoły lub złożyć w sekretariacie szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 
28 marca 2022 r.

Od 4 do 8 kwietnia 2022 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.