Efekty pracy uczestników projektu CSW@2020
31 marca 2022
Redaktor

Uczestnicy Projektu CSW@2020, podprojektu edukacyjnego Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, w ramach zajęć realizują jego cele, m. in podnoszą poziom kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: bezpieczeństwo w sieci, programowanie, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie, opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające w zdobywaniu umiejętności, zrozumieniu współczesnego świata oraz opracowanie materiałów stanowiących efekt finalny.

W ramach zajęć uczniowie stworzyli, m. in. film o szkole.

Elżbieta Wojtkowiak