Projekt „Wspólnie wygrajmy wrażliwość” w klasie VIa
23 czerwca 2022
Redaktor

Uczniowie klasy 6 a dołączyli do akcji realizowanych w ramach projektu, w którym wspólnie gramy o wrażliwość i tolerancję. Rok szkolny 2021/2022 to druga edycja projektu, którego współorganizatorem jest Fundacja „Ja też”.

Głównym celem projektu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji, otwartości i odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz zmiana społecznego postrzegania osób z zespołem Downa, przełamywanie barier i krzywdzących stereotypów.

Realizując projekt nawiązaliśmy kontakt z dwoma dziewczynkami z zespołem Downa. Braliśmy udział w akcjach wysyłania kartek świątecznych oraz obchodach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa (21 marca 2022 / poniedziałek), który dla projektowych

działań jest istotnym wydarzeniem. Jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi.  Dlaczego właśnie ta data? 21 marca to kombinacja dwóch liczb: 21 i 3. Dla ludzi z zespołem Downa liczby te stały się poniekąd wyznacznikiem ich życia. W 21. parze natura dała im bowiem trzeci, dodatkowy chromosom, co spowodowało ich odmienność biologiczną, czyli właśnie zespół Downa.  Symbolem tego dnia są między innymi różnokolorowe skarpety – niepasujące do siebie skarpetki są symbolem niedopasowania genotypowego i społecznego, z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Zakładając je, robimy to na znak solidarności z nimi, ale też dzięki temu mamy okazję przez moment poczuć się tak jak oni: coś nie pasuje, a jednak nie przeszkadza w życiu. Kolejny element, to wyzwanie taneczne – Światowy Dzień Zespołu Downa to również moc radości.

Projekt realizowany jest pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Rzecznika Praw Dziecka. Działania wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 – punkt 2 –„Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie”.

Cieszymy się, że dzięki naszym działaniom otrzymaliśmy zaświadczenie o udziale w akcji, a szkoła certyfikat Placówki Przyjaznej Osobom z zespołem Downa w roku szkolnym 2021/2022.

Elżbieta Wojtkowiak