Projekt edukacyjny klasy 2B – „LAS”
21 października 2022
Redaktor

Przez siedem dni klasa 2B realizowała projekt edukacyjny pt. „LAS”. Celem projektu było rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, nabywanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt w leśnym ekosystemie, tworzenie sytuacji sprzyjających rozumieniu zależności istniejących w przyrodzie, kształtowanie umiejętności obserwowania oraz wyciągania wniosków z doświadczeń przyrodniczych. W klasie została zorganizowana wystawa pod hasłem „Las”, gdzie można było obejrzeć ilustracje, przeczytać czasopisma, książeczki związane z tematyką. Dzieci dokonały obserwacji wybranego przez siebie drzewa i zaprezentowały efekt swojej pracy na forum klasy. Każde z nich otrzymało dyplom Przyjaciela Drzew. Wykorzystując grafikę komputerową w Microsoft Paint przedstawili graficzną interpretację wyrażenia „Las”. Odkrywały zakodowane rysunki, by poznać budowę grzyba. Z poznanych zwierząt dzieci upodobały sobie sowę, którą wykonały na zajęciach plastyczno-technicznych. Grupa dzieci postanowiła włączyć się w akcję zbierania kasztanów dla leśnych zwierząt organizowaną przez szkołę. Dzieci poznały siedem sposobów orientacji w terenie oraz jak należy zachować się w lesie. W ostatnim dniu projektu nastąpiło podsumowanie naszej pracy i każde dziecko wykonało lapbook o lesie. Można to zobaczyć poniżej na zdjęciach.

 P.S Może wiosną uda nam się wybrać do lasu? 🙂

                                                                                               B. Chojnicka